woensdag 8 december 2010

Onderzoeksvoorstel

Fable’s Alignments; good and evil
Een core mechanism in de games van Peter Molyneux zijn bepaalde morele keuzes die een speler moet maken. Molyneux’s spellen, zoals Black & White en de Fable serie, kenmerken zich door deze morele keuzes. In de role playing game serie Fable kan een speler kiezen tussen twee vormen van gedrag, vriendelijk gedrag en onvriendelijk gedrag. Wat symbool staat voor goed en slecht. Ook andere gamedesigners zijn gebruik gaan maken van morele keuzemogelijkheden in hun spellen, zoals Bioware met de Knight of the Old Republic serie.
Deze mechaniek heeft niet alleen een grote invloed op de keuzemogelijkheden in gedrag en dialoog van een speler, maar ook op het uiterlijk van de avatar.

Vraagstellingen & Methode
Ik zou Fable 3 kunnen analyseren, betreffende het maken van morele keuzes. Hoe worden de morele keuzes weergegeven? Hoe komen deze tot stand? Hoe zijn deze keuzes (en de consequenties) geintegreerd in de rest van de speldesign. Hoe beinvloed dit de vrijheid van de speler? De analyse zou zowel naar spelmechaniek kijken als naar de visuele weergave van goed en kwaad. Naast een analyse zou ik graag diepte interviews doen met spelers.

Theoretisch kader
In de gamedesign van Molyneux lijkt een bepaalde boodschap of ideologie verborgen. Ter ondersteuning van mijn analyse zou ik gebruik kunnen maken van Stuart Hall’s Encoding/Decoding model. Dit model zou vooral van pas kunnen komen wanneer ik de interviews met spelers verwerk. Daarnaast wordt er vanuit de ethische filosofie steeds meer geschreven over de moraliteit van dingen, bijvoorbeeld door Peter Paul Verbeek.

Andere onderwerpen die ik graag zou willen onderzoeken zijn:
  • percepties op gender door spelers van World of Warcraft
  • http://downloadsquad.switched.com/2010/12/01/phylo-crowd-sourcing-genetic-analysis-through-gaming/?a_dgi=aolshare_facebook

Geen opmerkingen:

Een reactie posten